Onderzoek tijdens COVID-19 lockdown

Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het onderzoeken van wat ondernemers zelf kunnen doen om bijvoorbeeld een crisis succesvol te doorstaan. Een aspect dat in dit type onderzoek vaak verwaarloosd wordt, is de (financiële) gezondheid en het welzijn van kleine en middelgrote organisaties. Deze aspecten zij echter cruciaal omdat crises ook kunnen leiden tot sociale problemen (bijv. risico op lage lonen en werkloosheid) en (geestelijke) gezondheidsproblemen (bijv. stress, depressie). Om ondernemers te helpen niet alleen financieel maar ook mentaal gezond te blijven, onderzoeken we welke strategieën ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben gebruikt zodat we ze kunnen ondersteunen tijdens toekomstige crisissen om een ​​gezond bedrijf en werkleven te verzekeren. Dit doen we door strategieën te identificeren en te trainen om proactief om te gaan met zeer veeleisende situaties.

 

Om vast te stellen welke proactieve gedragsstrategieën ondernemers kunnen gebruiken om mentaal gezond te worden en te blijven tijdens een crisis, hebben wij ondernemers gevraagd om vier weken achtereen een vragenlijst in te vullen. Hier hebben in totaal 91 ondernemers aan deelgenomen. Deze vragenlijst omvatte kwalitatieve en kwantitatieve vragen over strategieën zoals zelfinzicht (herkennen van de eigen gemoedstoestand en signalen van overbelasting of financiële stress), inzicht in de (werk)omgeving (begrijpen wat voor impact de crisis heeft op hun bedrijf), business crafting (proactief de eisen van hun werk en thuissituatie optimaliseren en hun hulpbronnen uitbreiden) en network crafting (het proactief gebruiken en optimaliseren van je netwerk).

 

Aan de hand van deze eerste studie kunnen we twee interessante conclusies trekken. Onze resultaten lieten ten eerste zien dat in weken waarin ondernemers proactief bezig waren met het optimaliseren van de eisen en hulpbronnen in hun bedrijf en netwerk (business crafting en network crafting), ze meer gemotiveerd en minder vermoeid waren. Daarnaast verhoogden zelfinzicht en het inzicht in de omgeving dit proactieve gedrag in de betreffende week. Het wekelijkse gebruik van strategieën had ook gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten van ondernemers. Met name wekelijks inzicht in de omgeving, network crafting, zelfinzicht en business crafting resulteerden in het behalen van meer werk- gerelateerde doelen in de betreffende week.

 

Daarnaast zagen wij ook dat de COVID-19 pandemie, zoals verwacht, voor meer financiële eisen en minder financiële hulpbronnen bij ondernemers zorgde. Hierdoor ervaren zij meer financiële stress. Van financiële stress is in het algemeen al bekend dat het een aanzienlijke invloed heeft op het welzijn van ondernemers; dit type stress werd tijdens de COVID-19 pandemie sterk verhoogd door aanhoudende financiële en economische problemen van ondernemers. Daarnaast is bekend dat dit type stress ook een aanzienlijke invloed heeft op de thuissituatie in termen van bijvoorbeeld ruzies met een echtgenoot over geld gerelateerde problemen, minder reageren op de behoeften van kinderen, minder zorgzaam zijn en minder consistent in de opvoedrol. Onze resultaten laten inderdaad zien dat financiële stress zorgt voor een minder goede balans tussen de werk en privé situatie van ondernemers. Maar onze resultaten laten ook zien dat proactief bezig zijn met vrijetijdsactiviteiten de negatieve invloed van financiële stress de werk-thuis balans van ondernemers kan verminderen. Als een ondernemer bewust bezig blijft met een manier te vinden om betekenisvolle vrijetijdservaringen (opnieuw) te creëren door middel van proactief gedrag in de vrije tijd gericht op het stellen van doelen, menselijke verbinding, leren en persoonlijke ontwikkeling, dan zorgt financiële stress niet voor een slechter balans tussen werk en privé tijd.

 

In onderstaande overzicht staan een aantal interessante feiten op een rij.

Studies

Dagboek studie

Tijdens onze tweede studie hebben wij ondernemers gevraagd dagelijks een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze dagelijkse vragenlijsten willen wij onderzoeken of bepaald gedrag op een dag leidt tot bepaalde uitkomsten diezelfde dag. Onze resultaten lieten onder andere zien dat het dagelijks zoeken naar hulpbronnen voor meer creativiteit en innovaties zorgt diezelfde dag. Daarnaast zorgt netwerkontwikkeling die dag ervoor dat ondernemers creatiever en innovatiever zijn en meer doelen bereiken diezelfde dag. 

 

Naast deze interessante bevindingen op het dagelijkse niveau hebben we ook gekeken naar verschillen tussen de deelnemende ondernemers. Onze resultaten laten zien dat ondernemers die weerbaarder zijn, oftewel de flexibiliteit en het vermogen hebben om zich aan te passen aan zowel interne als externe eisen, meer proactief gebruik maken van hun netwerk door dat netwerk optimaler in te zetten. Daarnaast zien we ook dat agile ondernemers (ondernemers die zich snel en gemakkelijk kunnen aanpassen) meer (financiële) doelen bereiken en een betere controle hebben over hun werk en privé tijd. De crafting technieken die we onder andere trainen in onze workshop en zelftraining zijn belangrijk voor creativiteit, innovaties, het verkrijgen van hulpmiddelen en een positieve interactie tussen de werk en privé domeinen van ondernemers. Overigens zien wij ook dat ondernemers die meer bezig zijn met het scannen van hun omgeving ook meer aan crafting doen. Ondernemers die veel geluk ervaren, hebben daarnaast een betere controle over hun privé en werk tijd, behalen over het algemeen meer (financiële) doelen, zijn meer agile, en hebben meer zelf-effectiviteit (het idee dat je controle kan uitoefenen om een bepaald resultaat te bereiken).

 

In onderstaande overzichten hebben we een aantal verschillen op een rijtje gezet.

Inmiddels zijn we gestart met onze volgende studies. Tijdens deze studies willen we de bovengenoemde strategieën stimuleren door middel van een workshop en zelftraining voor ondernemers. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Echter hebben wij nog meer deelnemers nodig om deze resultaten te kunnen bevestigen. Meer informatie over de workshop.